X
تبليغات

تصویر ثابت

طراحی اپلیکیشن
loading...
YourAds Here YourAds Here

مرجع مقالات طراحي اپليكيشن تخصصی

بازدید : 15
شنبه 5 شهريور 1401 زمان : 15:05

API

یک پروژه ی API بسازید طراحی اپلیکیشن و کلاس Startup آن را رایا پارس ربه روزرسانی نمایید.

public class Startup
{
public void ConfigureServices(
IServiceCollection services)
{
services.AddAuthentication(
IdentityServerAuthenticationDefaults.JwtAuthenticationScheme)
.AddIdentityServerAuthentication(options =>
{
options.Authority = "http://localhost:5000"; // Auth Server
options.RequireHttpsMetadata = false; // only for development
options.ApiName = "fiver_auth_api"; // API Resource Id
});

services.AddMvc();
}

public void Configure(
IApplicationBuilder app,
IHostingEnvironment env)
{
app.UseAuthentication();
app.UseMvcWithDefaultRoute();
}
}
یک Controller بسازید و با به کارگیری از خصوصیت [Authorize] از آن حفظ فرمایید.

[Authorize]
[Route("movies")]
public class MoviesController : Controller
{
Client

یک اینترنت نرم افزار بسازید و کلاس Startup آن را آپ دیت رسانی نمایید.

public class Startup
{
public void ConfigureServices(
IServiceCollection services)
{
JwtSecurityTokenHandler.DefaultInboundClaimTypeMap.Clear();

services.AddAuthentication(options =>
{
options.DefaultScheme =
CookieAuthenticationDefaults.AuthenticationScheme;
options.DefaultChallengeScheme =
OpenIdConnectDefaults.AuthenticationScheme;
})
.AddCookie()
.AddOpenIdConnect(options =>
{
options.SignInScheme =
CookieAuthenticationDefaults.AuthenticationScheme;
options.Authority = "http://localhost:5000"; // Auth Server
options.RequireHttpsMetadata = false; // only for development
options.ClientId = "fiver_auth_client"; // client setup in Auth Server
options.ClientSecret = "secret";
options.ResponseType = "code id_token"; // means Hybrid flow
options.Scope.Add("fiver_auth_api");
options.Scope.Add("offline_access");
options.GetClaimsFromUserInfoEndpoint = true;
options.SaveTokens = true;
});

services.AddMvc();
}

public void Configure(
IApplicationBuilder app,
IHostingEnvironment env)
{
app.UseAuthentication();
app.UseMvcWithDefaultRoute();
}
}

برچسب ها طراحی اپلیکیشن ,
بازدید : 12
پنجشنبه 3 شهريور 1401 زمان : 13:16

درحال حاضر میخواهیم طراحی اپلیکیشن پژوهش رایا پارس کنیم که touch javascript چه می نماید. در قاب ورک ها اکثر وقت ها رویدادهای متعددی شکل می پذیرد و از این مورد در پیاده سازی ریسپانسیو نیست و ولی کتابخانه و ابزارهای دیگر نیز نیست که اینگونه قابلیتی را به نرم افزار ها بدهد. در حیث داشته باشید که در touch یک‌سری حادثه ها جان دار میباشد که باعث میشود نرم افزار حرفه‌ای گردد. این حوادث عبارت اند از : tap,tapstart,pinch و ... در حالتی که که در صورتی بخواهید این آیتم را در پیاده سازی ریسپانسیو اجرا فرمائید مسلماً می بایست به طور غیروابسته مبادرت فرمائید. بدین ترتیب یک کدام از مهمترین مزایای touch javascript وجود رویدادهای مهیا میباشد. در حیث داشته باشید که‌این آیتم سبب ساز می‌شود که تعامل با مخاطب سهل و آسان خیس خواهد شد.

touch javascript و کامپوننت های فراهم

میدانیم که در پیاده سازی عکس العمل گرا چیزی به نام کامپوننت های ui نیست و نرم‌افزار نویس بدون چاره به ساختن آن میباشد در حالی که در قاب ورک touch اکثری از ui ارزشمند وجود داراست که باعث می گردد خاطر اپلیکیشن نویس از وجود آن توده خواهد شد. افرادی معتقد می باشند که یکسری از کتابخانه ها در پیاده سازی عکس العمل گرا وجود داراست که اذن می‌دهد کامپوننت های ui را بنویسیم، آری این مسئله درست میباشد ولی می بایست بدانیم که‌این مورد صرفا برای حل خطاها همگانی html مطلوب میباشد، البته غرض مهم ما به‌این شکل میباشد که بتوانیم تکان کار کشته تری داشته باشید و قاب ورک های touch این قابلیت و امکان را در مشت ما قرار میدهد. وجود کادر ورک های touch منجر میگردد که همه نرم افزار ها به آسانی بر روی تلفن همراه و تبلت ها اکران داده خواهد شد و این زمینه می‌تواند امداد بزرگی به تکنولوژی نماید.

برچسب ها طراحی اپلیکیشن ,
بازدید : 10
چهارشنبه 2 شهريور 1401 زمان : 15:42

طی سالهای اخیر، بخاطر معرفی طراحی اپلیکیشن پیاده سازی رایا پارس فلت، موادتشکیل دهنده کادربندی گردیده متعددی روی سایتها بوجود اومدند. یه گردآوری در مقابل برای خاص بودن میون سایتهای استاندارد گردیده و با بهبود پوسته CSS از بلوک های محتوا استعمال کردند و این طرح مد شد. پینترست مثالی از کاربرد این روشه. طراح ها میتونن با خنثی سازی و یکی از کردن تایپوگرافی یا این که دست اندرکاران گرافیکی روی وبسایت، سایتهای جذابتری بسازن و دیده مخاطب رو از روش محتوای ورقه به سمتی که خودشون میخوان هدایت نمایند.

کوشش
احتمالا این یک کدام از مهم ترین مد سال نو میشه. زیرا گوگل صفحه ها سرعتی گوشی رو در آیین نامه خودش قرار داده و تو حاصل جستجوی موبایلی این صفحه ها رو در حیث میگیره و کاربرها هم میخوان محتوا سریعتر از گذشته به دستشون برسه، بنابر این برای نگهداشتن کاربرها روی وب سایت، کارایی خیلی مهمه. یعنی بایستی تأکید بیشتری روی سئو فضای سپید، تایپوگرافی و رنگهای مارک داشته باشیم و استعمال از تصاویر هنگفت رو محصور کنیم. با اینکه تصویر برای جذب مخاطب و اکران بصری تولید ها مداقه متعددی داره، البته انتظار داریم تصاویر کمتر و کوچیکتری روی سایتها ببینیم.
هم اکنون مهیا اید از این گرایشها برای سایتتون به کارگیری فرمائید و مشتری رو در سطح جدیدی با خودتون یار نمائید؟ می خواهید محتواتون تاجی رو که شایستگیش رو داره به سرش بذاره؟ اگه جوابتون به‌این سوالها مثبته، با دارکوب تماس حاصل نمایید و از تیم ایده پرداز ما برای مدیر محتواتون امداد بگیرید.

برچسب ها طراحی اپلیکیشن ,
بازدید : 12
سه شنبه 1 شهريور 1401 زمان : 15:29

حدودا همه اپ های امروزی اینترنت از طراحی اپلیکیشن یک رایا پارس استاندارد معماری MVC به کار گیری می نمایند. Ruby on Rails و بقیه کادر ورک ها مانند ExpressJS این فعالیت را می نمایند. این قاب ورک، مسئولیت های گوناگون در یک نرم افزار را غیروابسته می نماید و به قسمت های متفاوت نرم‌افزار اذن می‌دهد به هر مسئولیت بازرسی نماید.

Model بخشی از اپلیکیشن اینترنت میباشد که به صورت بدون واسطه با مقر داده رابطه برقرار می نماید. تحت عنوان یک لایه شغل می نماید که همگی کوئری های لازم دیتابیس را اعمال می نماید.

View یک ورقه ی htmlاست که مرورگر اینترنت بایستی ببیند در حالی که view یک مولفه front-end میباشد، البته اکثر توسعه و گسترش دهندگان back-end در صورتی‌که مایحتاج باشد توانمند میباشند سریعا چیزی را به شیت اینترنت اضافه نمایند.

Controller نقش یک رابط دربین قسمت های متعدد اپ اینترنت میباشد.

معماری RESTful. REST ، مضمون‌ِ درنگ در زمینه یِ معنای اصلی اینکه ، درخواست های HTTP حقیقتا چه میباشند، است. بسط دهندگان سمت سرور قادرند در زمینه ی چگونگي درخواستهايhttp كه يك اپلیکیشن پایین اینترنت حاذق است ببيند، فكر كنند و آن درخواست را از روش چیزی که به آن مسیریابی می‌گویند، به نرم افزار خویش (به ویژه در اختیار گرفتن کنندگان آن) مرتبط كنند.

Business Logic (منطق کسب و کار). در اپلیکیشن کامپیوتر، business logic یا این که domain logic بخشی از نرم‌افزار میباشد که ضوابط بیزنس دنیای حقیقی وواقعی را رمزنگاری می نماید که گزینش نماید چه طور می اقتدار داده را ساخت، ذخیره و تغییر تحول اعطا کرد.

در صورتی‌که شما در باب ایجاد کرد یک بازی شطرنج درنگ می کردید، یک نمونه از business logic (منطق تجارت)، رمز گذاری اطلاعاتی میباشد که یک صورت به طرز ای گوناگون از یک وزیر جنبش می نماید.

برچسب ها طراحی اپلیکیشن ,
بازدید : 9
يکشنبه 30 مرداد 1401 زمان : 15:40

حالا می‌خواهیم تحقیق کنیم که چطور طراحی اپلیکیشن می اقتدار مسافت دربین لبه و محتوای یک جدول را تهیه و تنظیم کرد. درین مسیر خواص padding را می اقتدار روی المان های مشخصی اجرا کرد. سفارش ما این میباشد که قطعه کد ذیل را یک بدور خودتان با ارقام متفاوت خودتان گزینه رسیدگی قرار دهید. در یادگیری استایلTablesدر CSS می بایست یه خرده بردبار باشید.

td {

padding: 15px;

}
شاید دلمان بخواهد که رنگ حواشی را تغییر‌و تحول دهیم، این فعالیت بسیار سهل وآسان میباشد و با به کارگیری از المان معین گردیده در قطعه کد ذیل می‌توانید متن و بگراند را گزینش نماییم.

یادگرفتن box در استایلTablesدر CSS
می‌دانیم که همه موادتشکیل دهنده HTML یک BOX محسوب میگردند که در CSS با عبارت Box Model شناخته شد‌ه‌است. در واقع قرار میباشد که در باب پیاده سازی این نصیب حرف کنیم.

در css یک box وجود دارااست که بدور عنصرها html کشیده گردیده است و مشمول حواشی، فریم ها و محتوای حقیقی می‌شود.

در واقع این box اذن میدهد که قابی ساخت و ساز کنیم و ارتباط موادسازنده معلوم گردد. درین قسمت استعمال از Margin باعث می گردد که دور و بر لبه تمیز گردد این خواص رنگ دور نما ندارد و روشن میباشد.

گزینه آجل که order نامیده می‌گردد دور و اطراف padding و content قراردارد و به نوعی رنگ پیش مسئله را تغییر تحول داده و بر آن تأثیر میگذارد.

نصیب padding سبب ساز میشود که نواحی دور و بر محتوا تمیز گردد از رنگ بگراند box تأثیر میگیرد.

گزینه انتها نیز content نامیده میشود که در‌این قسمت در واقع متن و تصاویر ظواهر می‌گردد.

برچسب ها طراحی اپلیکیشن ,
بازدید : 8
شنبه 29 مرداد 1401 زمان : 15:02

از خودتان یک طراحی اپلیکیشن نرم‌افزار نویس رایا پارس بسازید - نصیب پنجم
برای اپلیکیشن نویسی سیستم آشنایی لهجه های نرم‌افزار نویسی مطلوب و همچنین سیستم استدلال های گوناگون بسیار اصلی میباشد. نرم‌افزار نویسی سیستم نیاز به تمرین و قانونمندی دارااست.

از خودتان یک اپ نویس بسازید - بخش اولیه
از خودتان یک اپلیکیشن نویس بسازید - بخش دوم
از خودتان یک نرم افزار نویس بسازید - نصیب سوم
از خودتان یک اپلیکیشن نویس بسازید - نصیب چهارم

اپلیکیشن نویسی سیستم از تیم مواقعی میباشد که نیاز میباشد در صدر پیش نیازهایی طی خواهد شد تا بتواند فیض قسمت باشد. در‌این نوشته‌علمی تلاش می‌کنیم به صورت ظریف تحقیق کنیم که قدم های یادگیری نرم‌افزار نویسی سیستم به چه صورتی میباشد. در لحاظ داشته باشید که در اپ نویسی سیستم همه اشخاصی که قصد دارا‌هستند از خویش یک ماهر بسازند می‌توانند به فیض مناسب خویش برسند.

قدم های استارت اپ نویسی سیستم

اولی قدم برای یادگرفتن اپلیکیشن نویسی سیستم در زمینه ی پیش نیازهای جانور میباشد. در لحاظ داشته باشید که اپ نویسی سیستم به نوعی دارنده یکسری ضروریات و لازمات میباشد که بایستی آیتم تحقیق قرار بگیرد، اینطور که معین گردیده است تذکر ظریف لازمات سیستم به شما امداد می نماید در مسیر اپ نویسی سیستم عالی گام بردارید.

دو‌مین قدم در آستانه نرم افزار نویسی سیستم به‌این شکل میباشد که به سراغ رایانه های رومیزی بروید. در حیث داشته باشید که یادگیری اپ های رومیزی خویش دارنده سه مرحله میباشد که می بایست گزینه نظارت قرار بگیرد، این سه مرحله میتواند بسیار تأثیرگذار باشد.

برای یادگیری بایستی جبر خطی بگذرانید در واقع نیاز میباشد که چک نمودار و جبر خطی را به صورت ظریف پژوهش نمائید در حیث داشته باشید که سو‌مین قدم برای یادگیری نرم‌افزار نویسی سیستم، گذراندن یک زمان مقدماتی برای جبر خطی میباشد.

برچسب ها طراحی اپلیکیشن ,
بازدید : 9
پنجشنبه 27 مرداد 1401 زمان : 14:32

شما می‌توانید برای فهم طراحی اپلیکیشن خوب رایا پارس اپ نویسی هسته ای به سراغ مستندات آنلاین بروید، این مستندات به شما اذن می‌دهد که رویت کرد بصری مناسبی نیز از کادر ورک ها و همچنین از کتابخانه ها داشته باشید.

در مسیر یادگیری اپ نویسی هسته ای کتاب تلاوت خیلی اصلی میباشد، هیچ وقت از اقتدار کتاب غافل نشوید، در حیث داشته باشید که کتابخوانی در مسئله های متعدد یک نیروی جایزه کار کشته به حساب می آید.

نرم افزار نویسی گرافیکی در کنار اپلیکیشن نویسی هسته ای قادر است شما‌را در یادگیری کتابخانه ها صبورتر نماید، در حیث داشته باشید که مدام برای اینکه یک لاین از اپ نویسی برای شما دیدنی خیس باشد بایستی گرافیک را وارد شغل خویش فرمایید، از جملهً از نرم افزار‌نویسی بازی استعمال نمایید و تلاش نمایید که بازی های معمولی برای سیستم برهان های گوناگون بنویسید در‌صورتی‌که که اندورید را گزینش فرمایید بازی های پیاده سازی گردیده از سوی شما قادر است یک منبع درآمد بهتر محسوب خواهد شد. برای فراگیری اپ نویسی هسته ای می بایست کلیه پیش نیازها را رعایت نمائید و همت نمایید که شایسته ترین حالت را برای خویش آماده سازید.

توده بندی

راستش را بخواهید نرم افزار‌نویسی هسته ای ابداً طاقت فرسا وجود ندارد و عدم اگاهی از قواعد نرم‌افزار‌نویسی هسته ای منجر می‌شود که اشخاص نتوانند خویش را وارد این مجموعه کنند. در حیث داشته باشید که در کل همگی اشخاصی که قصد دارا هستند نرم‌افزار نویسی هسته ای داشته باشند می بایست یک مسیر مشخصی را تعیین کنند و همت نمایند به عبارتی را به پایان برسانند، این نوشته‌ی علمی نیز همه قدم های مورد نیاز را توضیح داده میباشد.

برچسب ها طراحی اپلیکیشن ,
بازدید : 13
چهارشنبه 26 مرداد 1401 زمان : 15:55

چرا برنامه نویس ها بایستی طراحی اپلیکیشن بیشتر رایا پارس با Command Line Interface فعالیت نمایند؟

برنامه نویس ها Ardent در باب این مساله مشاجره نخواهند کرد. آن ها التفات استعمال از CLI را در جاری ساختن هر کاری میدانند، حتی هنگامی که یک آیتم برای به کارگیری از GUI وجود دارااست. چند مزیت وجود داراست که می توانید از CLI مهیا فرمایید.

درین نوشته‌ی‌علمی، ما می خواهیم به دلایلی نگاه کنیم که چرا برنامه نویس ها بایستی بیشتراز GUI در CLI فعالیت نمایند.

مزایای استعمال از Command Line Interface

۱. در اختیار گرفتن خوب

Command line interface به شما در اختیار گرفتن بهتری از GUI میدهد. چه در هم اکنون تایپ کردن یک کد میباشید و یا این که صرفا کوشش دارید به کامپیوتر فراگیری دهید که یک مبادرت را جاری ساختن نماید ، میتوانید از خطوط امر مطمئن باشید. آن ها قدرتمند به جاری ساختن هر سیرتکامل اقدامی میباشند.شما میتوانید از CLI به کار گیری نمایید تا شغل های بی آلایش مانند گشودن فولدر‌ها و یا این که حتی اقدامات غامض‌خیس مانند ویرایش سرور و مقر‌داده را اعمال دهید. CLI به شما توان پایانی را نسبت به کامپیوتر و هر اپ کاربردی دیگری که می خواهید برای نرم افزار نویسی به کار گیری نمایید ، میدهد.

۲. سرعت

کلیه ما از ماهیت سرعت در اپلیکیشن‌نویسی تشکر می کنیم. این عمل به یک اپ‌نویس یاری می‌نماید در بازه‌فرصت محدودی بیشتر عمل نماید. استدلال مهم دیگر این که چرا برنامه نویس ها دور از شوخی به کار گیری از CLI را تعیین می‌نمایند ، سرعت میباشد.

هیچ شکی نیست که هدایت کردن از روش آیکون های متعدد بر روی کامپیوترتان ، قادر است نماید و خسته‌کننده باشد. بعضا آیکون ها ممکن میباشد خرد باشند و شما ممکن میباشد چندین ثانیه پیش از اینکه بتوانید آنها را پیدا نمایید ، هزینه فرمایید. با CLI، شما به آسانی بایستی یکسری فرمان را تایپ فرمائید که می خواهید و شما بلافاصله نتیجه ها را اخذ خواهید کرد

برچسب ها طراحی اپلیکیشن ,
بازدید : 10
سه شنبه 25 مرداد 1401 زمان : 15:54

کلیه اشخاص قرار وجود ندارد که نرم افزار نویس طراحی اپلیکیشن باشند. رایا پارس این شرط مطمئنا وجود داراست که تمامی می‌توانند خاطر بگیرند که چطور نرم‌افزار نویسی نمایند ولی فقط یادگیری اپلیکیشن نویسی شرط اساسی با کسب درآمد با این فعالیت و تبدیل شدن به یک اپ نویس حرفه‌ای نمی‌باشد در واقع، این قابلیت و امکان وجود داراست که شما یک کدنویس با شایستگی باشید البته هنوز هم ممکن میباشد مطلوب برای این فعالیت نباشید. شاید خیره کننده به لحاظ رسد، البته این چیزی میباشد که شما مطلقا بایستی به آن تصور کنید.

علامت هایی که شما یک نرم‌افزار نویس نیستید

اشخاصی دراین باره می‌باشند که بیشتر از ده سال ها در قسمت های گوناگون کامپیوتر به درجات بالایی رسیده اند و مدام هم در‌این پندار بوده اند که برای شان فعالیت وجود دارااست. البته در واقع مدام به این شکل نبوده میباشد. و می بایست این را بخاطر داشته باشید که‌این تجربه از طرف عده ای میباشد که از فعالیت خویش در مورد اپ نویسی لذت می‌برند. و همینطور در بحران های مرتبط به‌این موضوع نیز کمپانی کرده اند.

خیلی بیشتر از فقط کد نویسی در‌این فعالیت وجود داراست. شما مطلقا می بایست تصویر بزرگتری را در اینجا مد لحاظ قرار دهید. در شرایطی که هم کاملا مطمئن نیستید که یک نرم‌افزار نویس ماهر خواهید شد یا این که نه در پی این ها آرم هایی می‌باشند که به شما اثبات می نمایند برای فعالیت نرم‌افزار نویسی مطلوب نیستید، همینطور می‌توانند برای شما در وصال به غرض تان نیز یک نشانگر عالی باشند.

برچسب ها طراحی اپلیکیشن ,
بازدید : 12
شنبه 22 مرداد 1401 زمان : 15:08

تطابق چاره‌های هوش تصنعی با تکنیک‌های طراحی اپلیکیشن گسترش اینترنت قادر است به توسعه و گسترش‌دهندگان یاری دهد تا اینترنت‌وبسایت‌های خویش را با نیازهای یوزرها پیاده سازی نمایند. این تکنیک‌های AI از فناوری‌های یادگیری در طول حقیقی و واقعی به کارگیری می‌نمایند که با تحلیل حالات و نیت‌های یوزرها، ترجیحات آن‌ها را فهم می‌نمایند.

اینترنت‌وبسایت‌هایی مثل YouTube و Netflix به شدت بر الگوریتم‌های AI توکل می‌نمایند تا پیشنهادات مربوطه را به یوزرها خویش ارائه دهند. آنها مجال صرف گردیده بوسیله یوزرها را در قسمت‌های خاص اینترنت‌وبسایت تحقیق می‌نمایند، اکثر اوقات آنان به‌این قسمت‌ها گشوده می گردند و بعد تصمیم‌گیری‌های احتساب گردیده مرتبط با ترجیحات خاص مخاطب را ساخت‌و‌ساز می‌نمایند. بر طبق این در نظر گرفتن‌ها، AI میتواند به صورت فعال برای هر مخاطب اینترنت‌وب سایت را تغییر و تحول دهد از روش:

اکران اطلاع رسانی‌های فردی

محتوای صوتی و تصویری مطلوب

تغییر‌و تحول ارزش بعداز یک وقفه

ساخت‌و‌ساز پیشنهاد‌های فردی متاع

دیده‌انداز AI در گسترش اینترنت

انتظار می‌رود که AI در سال‌های سپس به طور تقریب سه چهارم پیوندها مشتری را پایین اثر قرار دهد. چون دستیابی و امور طریق‌هایی را دنبال می‌نمایند که تجارب کاربری را بهبود بخشند. از این رو کمپانی‌ها بیشتر و بیشتر به به کارگیری از AI روی خواهند آورد.

چت‌بات‌ها سهم قابل توجهی را در نیازهای مصرف‌کننده دارا‌هستند. با این هم اکنون استعمال از چت‌بات‌هایی که بیشتر فردی‌سازی گردیده‌اند انتظار می‌رود. گزارش Gartner برآورد نموده است که تا سال 2020 تا 80% از تعاملات آنلاین مصرف‌کننده را زیر اثر قرار دهد. با تغییر تحول روش تعامل میان یوزرها و دستیابی و امور با یکدیگر، AI تعامل یوزرها را به سطح تماما جدیدی ارتقاء می دهد.

به صورت خلاصه

قصد نخستین یکپارچگی AI با پیشرفت اینترنت این میباشد که یک تجارب اینترنت نو و توسعه یافته به یوزرها ارائه دهد. با ارتقاء شرکت کردن مشتریان آنلاین کمپانی‌های تجاری در جستجوی بسط‌دهندگان وبی می باشند که می توانند تکنیک‌های AI را به ساخت وب سایت‌وب سایت آنها متصل نمایند. ترکیب ابزارهای هوش تصنعی و مصنوعی خیر صرفا منجر میشود که هدایت اینترنت‌وبسایت به طور بصری پر‌نور گردد، بلکه منجر میشود تجارب آنلاین فردی‌خیس گردد. به عبارتی‌طور که دستیابی و شغل های بیشتری به وب روی میاورند و نحوه‌هایی را برای بهبود تعاملات مشتری آیتم تحقیق قرار می دهند، هوش تصنعی تبدیل به قسمت مهمی از گسترش اینترنت امروزی میگردد.

برچسب ها طراحی اپلیکیشن ,

تعداد صفحات : 0

درباره ما
اطلاعات کاربری
نام کاربری :
رمز عبور :
 • فراموشی رمز عبور؟
 • خبر نامه


  معرفی وبلاگ به یک دوست


  ایمیل شما :

  ایمیل دوست شما :  چت باکس
  captcha


  پیوندهای روزانه
  آمار سایت
 • کل مطالب : 189
 • کل نظرات : 0
 • افراد آنلاین : 1
 • تعداد اعضا : 0
 • بازدید امروز : 41
 • بازدید کننده امروز : 1
 • باردید دیروز : 6
 • بازدید کننده دیروز : 0
 • گوگل امروز : 0
 • گوگل دیروز : 0
 • بازدید هفته : 108
 • بازدید ماه : 524
 • بازدید سال : 1509
 • بازدید کلی : 7276
 • کدهای اختصاصی